RM GASTRO
Prvotřídní kuchyně. Pro opravdové profesionály.
rmgastro.com

Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2020 obdržela firma RM GASTRO CZ s.r.o. dotaci na vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců společností RM GASTRO CZ s.r.o a RM GASTRO, s.r.o.

Projekt obsahuje následující aktivity:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Interní lektor

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 8. 2022

 

Projekt číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19-097/0013618 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.